Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 29/06/2024 - 08:57:21
Tuần 93-94

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 93]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

15- 7 -2024

Lớp nghỉ 

THỨ TƯ

10-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17- 7 -2024

Lớp nghỉ 

THỨ SÁU

12-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

19- 7 -2024

Lớp nghỉ 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.