Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 29/06/2024 - 08:56:37
Tuần 41-42

  Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

16- 7 -2024

Maya  nâng cao (4)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

11-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

18 - 7 -2024

Maya  nâng cao (5)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

13-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

20 -7 -2024

Lớp nghỉ 

MT04,Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 16/07/2024 (Thứ 3)

  

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.