Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 22/06/2024 - 09:07:13
Tuần 11-12 và 39-40

    Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24- 6 -2024

Illustrator CC  (13)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

01- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26- 6 -2024

Illustrator CC  (14)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

02- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28 - 6 -2024

Illustrator CC  (15)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

05- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25- 6 -2024

Maya  nâng cao (1)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

02- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

27- 6 -2024

Maya  nâng cao (2)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

04- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

29 -6 -2024

Maya  nâng cao (3)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

06 -7 -2024

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 16/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.