Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 29/06/2024 - 08:54:39
Tuần 13-14 và 41-42

    Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

15- 7 -2024

Illustrator CC  (14)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

10-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17- 7 -2024

Illustrator CC  (15)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

12-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

19- 7 -2024

Illustrator CC  (16)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

    Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

16- 7 -2024

Maya  nâng cao (4)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

11-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

18 - 7 -2024

Maya  nâng cao (5)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

13-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

20 -7 - 2024

Lớp nghỉ 

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 16/07/2024 (Thứ 2)

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.