Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 02/05/2024 - 14:38:10
HDTN tuần 5,6,7 & 8

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

Duyết tốt nghiệp

lần 2

01

Lê Phương Thảo

 

Thứ Ba

07/5/2024

Phòng MT01

Thứ Ba

14/5/2024 Phòng MT01

Thứ Ba

21/5/2024

Phòng MT01

Thứ Ba

28/5/2024

Phòng MT01

Thứ bảy

08/6/2024

Phòng MT04

02

Nguyễn Thị Ngọc  Huệ

Thứ Ba

07/5/2024

Phòng MT02

Thứ Ba

14/5/2024 Phòng MT02

Thứ Ba

21/5/2024

Phòng MT02

Thứ Ba

28/5/2024

Phòng MT02

03

Nguyễn Văn Thịnh

Thứ Ba

07/5/2024

Phòng MT03

Thứ Ba

14/5/2024 Phòng MT03

Thứ Ba

21/5/2024

Phòng MT03

Thứ Ba

28/5/2024

Phòng MT03

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.