Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2024 - 11:07:41
Tuần 67-68

    Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10- 6 -2024

TK Giao diện web   (1)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

 

THỨ HAI

17- 6 -2024

TK Giao diện web   (4)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

THỨ TƯ

12- 6 -2024

TK Giao diện web   (2)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

 

THỨ TƯ

19- 6 -2024

TK Giao diện web   (5)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

THỨ SÁU

14- 6 -2024

TK Giao diện web   (3)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Bao bì cho TT trung tâm

MT05,Lầu9

 

THỨ SÁU

21- 6 -2024

TK Giao diện web   (6)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.