Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 29/06/2024 - 09:07:17
Tuần 41-42

   Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

15- 7 -2024

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

10-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17- 7 -2024

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

12-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

19- 7 -2024

Lớp nghỉ 

MT04,lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.