Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 22/06/2024 - 09:04:14
Tuần 13-14

   Lớp GD52-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24- 6 -2024

Illustrator CC  (13)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

01- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26- 6 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

02- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28 - 6 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

05- 7 -2024

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.