Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 5 năm 2018
Thứ Hai, 20/02/2017 - 14:03:18
(595 lượt xem)
Dân tộc học văn hóa nghệ thuật
(Giáo trình đại học bậc đại học cho các ngành văn hóa nghệ thuật)

 

Tác giả: Huỳnh Quốc Thắng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP. HCM

Năm xuất bản: 2016

Mã số thư viện: 305.8 D121T-Th (ĐKCB : 1009369-71)


Giáo trình được xây dựng trên nền tảng lý thuyết dân tộc học.Giáo trình gồm 3 chương:
Chương 1: Dân tộc và dân tộc học với văn hóa nghệ thuật và văn hóa học, Nghệ thuật học
Chương 2: Cơ sở bản sắc dân tộc Việt Nam trong lịch sử và trong văn hóa nghệ thuật truyền thống
Chương 3: Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại.

Sách hiện có tại thư viện

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.