Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Thứ Hai, 12/03/2018 - 10:04:31
(391 lượt xem)
Nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình
 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Sân khấu

Năm xuất bản: 2017

Mã số thư viện: 305.895 929 NH121D (ĐKCB: 1009775)

Nội dung sách gồm: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn gốc tộc người và dân số, các hoạt động kinh tế đảm bảo đời sống tộc người, văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể dân tộc Chứt tại Quảng Bình.


Sách hiện có tại thư viện
.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.