Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Ba, 06/08/2019 - 14:39:17
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGNER 42 (ĐỢT 2)

  KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 2 (06-08-2019)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

Lớp : GD42-A. Thời gian học: Sáng 2-4-6 (08h00-11h00)

01

Huỳnh Công Chính

03/03/2000

GD42-A (Sáng 2-4-6)

02

Phan Đình Sỹ

26/04/1998

GD42-A (Sáng 2-4-6)

03

Trần Thị Mỹ Duyên

09/04/2001

GD42-A (Sáng 2-4-6)

04

Hoàng Vy

12/03/1989

GD42-A (Sáng 2-4-6)

05

Nguyễn Huỳnh Quốc

01/01/2000

GD42-A (Sáng 2-4-6)

06

Nguyễn Hà Vĩnh Nguyên

28/12/2001

GD42-A (Sáng 2-4-6)

Lớp : GD42-B. Thời gian học: Tối 2-4-6 (18h00-21h00)

01

Nguyễn Thị Nghĩa

06/02/1993

GD42-B (Sáng 2-4-6)

02

Nguyễn Lê Phương Huyền

16/05/1997

GD42-B (Sáng 2-4-6)

03

Nguyễn Hoàng Thục Nguyên

26/06/1996

GD42-B (Sáng 2-4-6)

04

Vũ Phúc Khánh

12/12/2000

GD42-B (Sáng 2-4-6)

05

Trần Uy Danh

10/10/1995

GD42-B (Sáng 2-4-6)

06

Trần Văn Phương

20/07/2000

GD42-B (Sáng 2-4-6)

07

Trần Thị Thu Trang

08/03/1993

GD42-B (Sáng 2-4-6)

08

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

14/02/1996

GD42-B (Sáng 2-4-6)

09

Nguyễn Thùy Dạ Minh

17/06/1996

GD42-B (Sáng 2-4-6)

10

Trịnh Hương Giang

07/10/1993

GD42-B (Sáng 2-4-6)

Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 06/08/2019 đến hết ngày 16/08/2019.

 

  POLYART–TRAINING ART DESIGN

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.