Hôm nay, Thứ Năm ngày 22 tháng 3 năm 2018
(12/03/2018 - 10:50:20)
(17 lượt xem)
Nội dung sách: Giới thiệu bản tiếng Tày, Bản tiếng việt, bản chữ nôm Tày.
(12/03/2018 - 10:44:23)
(32 lượt xem)

Nội dung sách: Giới thiệu về Tây Bắc - Vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên và đa dạng thành phần tộc người. Văn hóa phi vật thể của các dân tộc Tây Bắc...

(12/03/2018 - 10:40:31)
(18 lượt xem)
Nội dung sách: Trình bày một vài nét về điều kiện tự nhiên và đặc điểm sông nước đồng bằng Nam Bộ. Đặc điểm nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại, hoạt động sản xuất miền sông nước, vận dụng tri thức dân gian về sông nước đưa vào cuộc sống và trong đời sống văn hoá tinh thần.
(12/03/2018 - 10:22:27)
(15 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Khái lược lịch sử nghiên cứu và một số khái niệm cơ bản về văn hóa quan họ. Sinh hoạt văn hóa quan họ cổ truyền ở làng Viêm Xá. Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa quan họ làng hiện nay.

(12/03/2018 - 10:08:06)
(16 lượt xem)

Nội dung sách: Giới thiệu vài nét về giá trị tác phẩm, tóm tắt truyện và văn bản truyện thơ Tày.

(12/03/2018 - 10:04:31)
(15 lượt xem)
Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn gốc tộc người và dân số, các hoạt động kinh tế đảm bảo đời sống tộc người, văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể dân tộc Chứt tại Quảng Bình.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.