Hôm nay, Thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2017
(09/05/2017 - 10:45:09)
(177 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Truyện thơ Nàng Ờm – Chàng Bồng Hương, Truyện thơ Anh Loong Choóng.

(09/05/2017 - 10:33:01)
(185 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian.

(09/05/2017 - 10:11:48)
(166 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Vốn văn hóa ẩm thực, kỹ thuật chế biến ẩm thực của người Tà Ôi. Các thức uống của người Tà Ôi, văn hóa văn nghệ dân gian liên quan đến ẩm thực của người Tà Ôi.

(09/05/2017 - 10:02:16)
(175 lượt xem)

Nội dung gồm: Ẩm thực của người Dao Tuyển ở lào Cai, tập quán trong ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai.

(09/05/2017 - 09:58:51)
(182 lượt xem)
Giới thiệu 100 bài thơ tiếng Tày lời cổ hát trong đám cưới người Tày được dịch ra tiếng Việt nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.
(09/05/2017 - 09:53:50)
(166 lượt xem)
Giới thiệu về bản sắc văn hóa Tày - Nùng, văn hóa truyền thống của hai dân tộc Tày - Nùng.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.