Hôm nay, Thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 13:58:22
Tuần 15-16

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Photoshop CC (12)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Photoshop CC (15)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

THỨ TƯ

18-12-2019

Photoshop CC (13)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Photoshop CC (16)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

THỨ SÁU

20-12-2019

Photoshop CC (14)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

CL4, Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.