Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 10/07/2020 - 14:19:39
Tuần 46-47

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Flash (7)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

20-07-2020

Flash (10)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

15-07-2020

Flash (8)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Flash (11)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

17-07-2020

Flash (9)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Flash (12)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.