Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:30:15
Tuần 31-32

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

 

 

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

 

THỨ HAI

08-8-2022

Indesign CC (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03,lầu 6

THỨ TƯ

03-8-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Indesign CC (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03,lầu 6

THỨ SÁU

05-8-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Indesign CC (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT03,lầu 6

CHỦ NHẬT

07-8-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.