Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 24/05/2024 - 15:44:11
Tuần 35-36

   Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27- 5 -2024

Indesign CC (6)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

03- 6 -2024

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

29- 5 -2024

Indesign CC (7)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

05- 6 -2024

Indesign CC (9)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

31- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

07- 6 -2024

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.