Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2024 - 11:05:03
Tuần 37-38

   Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10- 6 -2024

Indesign CC (10)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

17- 6 -2024

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

12- 6 -2024

Indesign CC (11)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

19- 6 -2024

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

14- 6 -2024

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

21- 6 -2024

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.