Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 - 09:16:00
Tuần 86 - 87

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

TK Portfolio (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

11-01-2021

TK Portfolio (4)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

06-01-2021

TK giao diện website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

13-01-2021

TK giao diện website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

08-01-2021

TK giao diện website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài môn Bao bì và môn Thiết kế Lịch thiệp cho TT 

MT06, lầu 9

Sau 8h30 học viên không nộp bài xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

15-01-2021

TK giao diện website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

TK giao diện website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

11-01-2021

TK giao diện website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

06-01-2021

TK giao diện website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

13-01-2021

TK giao diện website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

08-01-2021

TK giao diện website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

15-01-2021

TK giao diện website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.