Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:21:09
Tuần 88 - 89

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

TK giao diện website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

25-01-2021

TK giao diện website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

20-01-2021

TK giao diện website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

27-01-2021

TK giao diện website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

22-01-2021

TK giao diện website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

29-01-2021

TK giao diện website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

TK giao diện website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

25-01-2021

TK giao diện website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

20-01-2021

TK giao diện website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

27-01-2021

TK giao diện website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

22-01-2021

TK giao diện website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

29-01-2021

TK giao diện website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.