Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Bảy, 17/04/2021 - 10:01:15
Tuần 75-76

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Brochure,catalogue (5)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

MT01, Lầu 6

 

THỨ HAI

26-04-2021

Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

TK Giao diện web (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

23-04-2021

Brochure,catalogue (6)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

MT03, Lầu 6

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Thiết kế lịch thiệp (5)

Gv: Phạm quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

26-04-2021

TK Giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

TK Giao diện web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

THỨ SÁU

23-04-2021

TK Giao diện web (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

 

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.