Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Tư, 28/04/2021 - 15:08:52
Tuần 77-78

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

Portfolio  (1)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

05-05-2021

TK Giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Portfolio (2)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

07-05-2021

TK Giao diện web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Portfolio (3)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

TK Giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

05-05-2021

TK Giao diện web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-05-2021

TK Giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

07-05-2021

TK Giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-05-2021

TK Giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.