Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:30:25
Tuần 79-80

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Tk Giao diện web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

24-05-2021

TK Giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

19-05-2021

TK Portfolio  (4)

Gv: ThS Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-05-2021

TK Giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Portfolio cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

21-05-2021

TK Giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

TK Giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

24-05-2021

TK Giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

19-05-2021

TK Giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

26-05-2021

TK Giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

21-05-2021

TK Giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.