Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 14:54:51
Tuần 58-59

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm.

MT04, lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

12-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

07-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

09-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

 

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

12-04-2021

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

07-04-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Tạp chí  (7)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

09-04-2021

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.