Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Tư, 28/04/2021 - 15:09:47
Tuần 62-63

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

Tạp chí  (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

05-05-2021

Tạp chí  (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

07-05-2021

Tạp chí  (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, lầu 6

 

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

05-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

07-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.