Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:32:01
Tuần 64-65

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

24-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

19-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài tạp chí cho TT trung tâm.

MT04, lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

21-05-2021

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Tâm Lý Khách Hàng (1)

Gv: Lê văn Trí

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

24-05-2021

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Lê văn Trí

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

19-05-2021

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Lê văn Trí

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Thiết kế Bao bì (1)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

21-05-2021

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Lê Văn Trí

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT02,Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.