Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:07:33
Tuần 14 - 15

 

Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Illustrator CC (16)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

28-12-2020

Illustrator CC (18)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

23-12-2020

Màu sắc & Bố cục (10)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Illustrator CC (19)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

25-12-2020

Illustrator CC (17)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Illustrator CC (17)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-12-2020

Thi kết thúc môn

IllustratorCC

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

23-12-2020

Illustrator CC (18)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Ý tưởng (1)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

25-12-2020

Illustrator CC (19)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.