Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:42:31
Tuần 18 - 19

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-01-2021

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

20-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

22-01-2021

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-01-2021

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

20-01-2021

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Lớp nghỉ

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

22-01-2021

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Lớp nghỉ

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.