Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 05/03/2021 - 11:30:46
Tuần 23-24

    Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-03-2021

Photoshop CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

15-03-2021

Photoshop CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

10-03-2021

Photoshop CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

17-03-2021

Photoshop CC (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

12-03-2021

Photoshop CC (3)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

19-03-2021

Lớp nghỉ

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-03-2021

Photoshop CC (1)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

15-03-2021

Photoshop CC (4)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

10-03-2021

Photoshop CC (2)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

17-03-2021

Photoshop CC (5)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

12-03-2021

Photoshop CC (3)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

19-03-2021

Photoshop CC (6)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.