Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:33:08
Tuần 33-34

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Photoshop CC (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

24-05-2021

Photoshop CC (18)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

19-05-2021

Photoshop CC (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Photoshop CC (19)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

21-05-2021

Photoshop CC (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Photoshop CC (20)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo
Học online

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

24-05-2021

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

Tòa nhà cũ

THỨ TƯ

19-05-2021

Nhiếp ảnh (3)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

Tòa nhà cũ

THỨ SÁU

21-05-2021

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

 Tòa nhà cũ

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

 

CHỦ NHẬT

23-05-2021

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Nhà thờ Đức bà

Từ 8h00-11h00

 

CHỦ NHẬT

30-05-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.