Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:29:19
Tuần 63-64

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

25-7-2022

Nhận diện thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

20-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

27-7-2022

Nhận diện thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

22-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

29-7-2022

Nhận diện thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.