Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:30:58
Tuần 44-45

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Typography   (7)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-8-2022

Typography   (10)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

03-8-2022

Typography   (8)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

05-8-2022

Typography   (9)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Marketing (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

08-8-2022

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài lịch thiệp cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

03-8-2022

Marketing (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

05-8-2022

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.