Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Hai, 15/08/2022 - 09:06:22
Tuần 46-47

  Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-8-2022

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

17-8-2022

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-8-2022

TK Lịch Thiệp  (1)

Gv: lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

19-8-2022

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Tạp chí  (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

  Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

22-8-2022

Nhận diện thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

17-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Nhận diện thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

19-8-2022

Nhận diện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Nhận diện thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.