Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 08:51:52
Tuần 20-21

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Photoshop CC (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-8-2022

Photoshop CC (10)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

17-8-2022

Photoshop CC (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Photoshop CC (11)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

19-8-2022

Photoshop CC (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Photoshop CC (12)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Photoshop CC (5)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

22-8-2022

Photoshop CC (8)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

17-8-2022

Photoshop CC (6)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

19-8-2022

Photoshop CC (7)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Photoshop CC (9)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.