Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:38:36
Tuần 22-23

    Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

Photoshop CC (12)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-9-2022

Photoshop CC (14)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

31-8-2022

Photoshop CC (13)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-9-2022

Photoshop CC

Thi giữa môn

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Photoshop CC (15)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

Photoshop CC (10)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

05-9-2022

Photoshop CC (12)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

31-8-2022

Photoshop CC (11)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

07-9-2022

Photoshop CC

Thi giữa môn

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Photoshop CC (13)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.