Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:24:55
Tuần 24-25

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Photoshop CC (16)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-9-2022

Photoshop CC (19)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

14-9-2022

Photoshop CC (17)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Photoshop CC (20)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

16-9-2022

Photoshop CC (18)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Photoshop CC (21)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Photoshop CC (14)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

19-9-2022

Photoshop CC (17)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

14-9-2022

Photoshop CC (15)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Photoshop CC (18)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

16-9-2022

Photoshop CC (16)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Photoshop CC (19)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.