Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Ba, 28/02/2023 - 14:31:12
Tuần 27-28

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Photoshop CC (11)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

06-03-2023

Photoshop CC (14)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

01-3 -2023

Photoshop CC (12)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Photoshop CC (15)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

03-3 -2023

Photoshop CC (13)

Gv: Lê Minh Thành

Thi giữa môn

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Photoshop CC (16)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Photoshop CC (11)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ HAI

06-03-2023

Photoshop CC (14)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

01-3 -2023

Photoshop CC (12)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

08-3 -2023

Photoshop CC (15)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05 ,Lầu 9

THỨ SÁU

03-3 -2023

Photoshop CC (13)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

Thi giữa môn

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

10-03-2023

Photoshop CC (16)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.