Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:36:15
Tuần 20-21

    Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

18-05-2021

Photoshop CC (14)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

25-05-2021

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

20-05-2021

Photoshop CC (15)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ NĂM

27-05-2021

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

22-05-2021

Photoshop CC (16)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

29-05-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.