Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:49:25
Tuần 5 - 6

 

 Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-01-2021

Màu sắc & Bố cục (03)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

26-01-2021

Màu sắc & Bố cục (06)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

21-01-2021

Màu sắc & Bố cục (04)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

28-01-2021

Màu sắc & Bố cục (07)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

23-01-2021

Màu sắc & Bố cục (05)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

30-01-2021

Màu sắc & Bố cục (8)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.