Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 08:49:09
Tuần 12-13

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Illustrator CC (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

22-8-2022

Illustrator CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

17-8-2022

Illustrator CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Illustrator CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

19-8-2022

Illustrator CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Illustrator CC (12)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.