Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:43:58
Tuần 14-15

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

05-9-2022

Photoshop CC (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

31-8-2022

Photoshop CC (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-9-2022

Photoshop CC (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Photoshop CC (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.