Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:23:43
Tuần 16-17

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Photoshop CC (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-9-2022

Photoshop CC (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

14-9-2022

Photoshop CC (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Photoshop CC (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

16-9-2022

Photoshop CC (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Photoshop CC (10)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.