Hôm nay, Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:10:06
Tuần 7-8

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

       Lầu 7

 

THỨ HAI

31-10-2022

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

Lầu 7

THỨ TƯ

26-10-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

Lầu 7

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

THỨ SÁU

28-10-2022

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

Lầu 7

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.