Hôm nay, Thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020
Thứ Hai, 02/12/2019 - 13:51:53
KẾT QUẢ CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 37

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thị Trà My

GD36-B

7.7

Đạt

02

Hoàng Đinh Bửu

GD35-B

7.9

Đạt

03

Nguyễn Tấn Hoàng Trước

GD37-A

8.0

Đạt

04

Lê Minh Cường

GD37-A

8.3

Đạt

05

Phạm Thị Hải

GD35-B

8.0

Đạt

06

Giáp Thị Lệ

GD36-A

8.4

Đạt

07

Đỗ Huy Quốc

GD37-A

8.2

Đạt

08

Hoàng Thị Thắm

GD37-B

8.4

Đạt

09

Trương Thị Diễm Ngọc

GD37-B

8.2

Đạt

10

Trần Đình Quý

GD37-B

8.0

Đạt

11

Nguyễn Phượng Kim Ngân

GD37-B

8.7

Đạt

12

Phạm Thị Ngọc Lan

GD37-B

8.3

Đạt

13

Cao Thị Lan Thảo

GD36-A

8.1

Đạt

14

Vũ Phan Minh Hưng

GD37-B

8.5

Đạt

15

Trịnh Bích Hồng

GD35-A

7.1

Đạt

16

Đinh Cao Nguyên Quỳnh

GD34-B

8.8

Đạt

17

Trần Quốc Vũ

GD37-B

8.3

Đạt

18

Lê Thanh Tú

GD37-B

8.9

Đạt

19

Dương Đức Tiến

GD37-B

8.3

Đạt

20

Nguyễn Vũ Thùy Dướng

GD37-B

7.7

Đạt

21

Huỳnh Thị Thu Hà

GD37-B

7.4

Đạt

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.