Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 24/05/2024 - 15:41:48
Tuần 101-102

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 101]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 102]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27- 5 -2024

TK giao diện web (14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

03- 6 -2024

Proposal  (1)

Gv: Nguyễn Luyến

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

29- 5 -2024

TK giao diện web (15)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

05- 6 -2024

Proposal  (2)

Gv: Nguyễn Luyến

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

31- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

07- 6 -2024

Proposal  (3)

Gv: Nguyễn Luyến

Nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.