Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2016
(30/11/2016 - 13:56:19)
(7 lượt xem)
Trình bày khái niệm, sự hình thành chủ đất và hình thức trao truyền. Phân tích vai trò của chủ đất trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng Ma Coong (Dân tộc Bru-Vân Kiều).
(30/11/2016 - 13:51:58)
(7 lượt xem)
Sách gồm có 2 chương: Chương 1 :Khái quát về câu đố(klei mđăo ) củ người Ê Đê. Chương 2 :Bộ sưu tập câu đố dân gian Ê Đê.
(30/11/2016 - 13:48:11)
(7 lượt xem)
Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam.
(30/11/2016 - 13:43:52)
(8 lượt xem)
Sách gồm những nội dung chính sau: Nghiên cứu hương ước Thái Bình, giới thiệu toàn văn hai bản hương ước tiêu biểu
(30/11/2016 - 13:35:08)
(9 lượt xem)
Sách gồm những nội dung chính sau: Khái quát về Sử Thi Tây Nguyên, vẻ đẹp của người phụ nữ trong Sử thi Tây Nguyên, vai trò người phụ nữ trong Sử thi Tây Nguyên.
(30/11/2016 - 13:28:47)
(6 lượt xem)
Sách gồm những nội dung sau:Một số nhận thức trong việc hôn nhân--Tổ chức đám cưới và những nghi thức trong đám cưới truyền thống--Các mối quan hệ sau hôn nhân của người Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.