Hôm nay, Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020
(03/11/2020 - 15:01:44)
(57 lượt xem)
Nội dung sách: Phân tích diễn tiến trong lịch sử của thiết chế văn hoá Chùa Việtthời gian tồn tại và kiến trúc chùa qua các giai đoạn cùng một số ngôi chùa đại diện qua các thời như chùa Một Cột, chùa Phật tích, chùa Phổ Minh. Cách bài trí và ý nghĩa tượng Phật giáo, phong cách tượng Phật giáo qua các thời kỳ lịch sử.
(03/11/2020 - 14:56:05)
(60 lượt xem)
Nội dung sách: Các linh vật được đề cập đến gồm: Rồng, phượng, hạc, lân, rùa, tứ linh, hổ phù, hổ, hươu... gắn với các di tích tiêu biểu như: đình Tây Đằng, chùa Tây Phương, đền Phù Đổng, chùa Bối Khê, chùa Phổ Minh, chùa Thổ Hà... Các bài viết trong sách cũng kể các câu chuyện rồng, phượng, nghê... qua nhiều thời kỳ.
(03/11/2020 - 14:52:43)
(54 lượt xem)
Nội dung sách: Khái quát lịch sử hình thành Công giáo và nhà thờ Công giáo Việt Nam, lịch sử hình thành giáo phận và nhà thờ Công giáo ở Bùi Chu và Phát Diệm. Giới thiệu một số công trình kiến trúc nhà thờ Công giáo: Nhà thờ Bùi Chu, nhà thờ Ninh Cường, nhà thờ Phú Nhai, nhà thờ Đông Cường, nhà thờ Xối Thượng, nhà thờ Phát Diệm và nhà thờ Bình Sa.
(03/11/2020 - 14:48:56)
(48 lượt xem)
Nội dung sách: Giới thiệu tổng quan về kiến trúc một số ngôi đền ở Việt Nam: đền Phù Đổng, đền Và, đền thờ vua Lê Đại Hành, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ Trần Khát Chân, đền Chu, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền Phong Vinh, đền Kiên Lao và đền Đào Xá.
(03/11/2020 - 14:43:01)
(50 lượt xem)
Giới thiệu về hình thức, quy mô, trang trí chạm khắc, bài trí thờ tự, nghệ thuật tạo hình, cấu trúc Phật điện, sơ đồ bài trí tượng... của 10 di tích chùa tiêu biểu, có nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc - nghệ thuật như chùa Dâu, chùa Keo (Thái Bình), chùa Bút Tháp, chùa Đậu, chùa Đại Bi, chùa Giáp Nhất
(03/11/2020 - 14:38:47)
(49 lượt xem)
Nội dung sách: Giới thiệu về hình thức, quy mô, trang trí chạm khắc, bài trí thờ tự, nghệ thuật tạo hình, cấu trúc Phật điện, sơ đồ bài trí tượng... của 10 di tích chùa tiêu biểu: chùa Bối Khê, chùa Thái Lạc, chùa Hương Trai...
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.