Hôm nay, Thứ Tư ngày 29 tháng 6 năm 2022
(12/01/2022 - 15:47:39)
(309 lượt xem)
Nội dung: Cuộc đời và sự nghiệp Michelangelo, Buonarroti, 1945-1964, danh họa, nhà điêu khắc Italia.
(12/01/2022 - 15:44:38)
(333 lượt xem)
Giới thiệu một số bài phỏng vấn thể hiện quan điểm nghề nghiệp của các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật: Mỹ thuật, nghệ thuật đương đại, kiến trúc, điêu khắc... cùng các vấn đề lớn hiện nay trong đời sống mỹ thuật giữa bối cảnh đất nước hội nhập với thế giới.
(12/01/2022 - 15:40:51)
(297 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 phần: Phần 1. Văn hóa và nghiên cứu văn hóa; Phần 2. Bối cảnh thay đổi của nghiên cứu văn hóa; Phần 3. Những vấn đề của nghiên cứu văn hóa.

(12/01/2022 - 15:38:31)
(282 lượt xem)
Nội dung: Nghiên cứu cơ cấu toàn bộ thế giới nghệ thuật, làm sáng tỏ những mối liên hệ phối hợp và phụ thuộc giữa các cấp độ căn bản của sự phân chia hoạt động sáng tạo nghệ thuật, phân tích hình thái học nghệ thuật trong lịch sử tư tưởng mĩ học Mác-xít, nghiên cứu các lớp và các nhóm nghệ thuật.
(12/01/2022 - 15:36:10)
(315 lượt xem)
Nội dung: Tổng hợp các tác phẩm đoạt giải trong kỳ triển lãm của năm 2019.
(12/01/2022 - 15:32:47)
(201 lượt xem)

Nội dung: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Những quy định - Yêu cầu khi thực hiện tiểu luận , tham luận, Bài báo khoa học, Luận văn, Luận án trong lĩnh vực Mỹ thuật; Thực hiện công trình nghiên cứu khoa học - Công nghệ và biên soạn giáo trình giảng dạy trong lĩnh vực Mỹ thuật.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.