Hôm nay, Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022
(28/09/2022 - 17:18:55)
(0 lượt xem)
Nội dung: Giới thiệu tổng quan lịch sử Nam Bộ và Sài Gòn - Gia Định, sự phân chia các giai đoạn lịch sử mỹ thuật từ trước 1900 đến 1975 sự ra đời của trường mỹ thuật phía Nam từ 1901 đến 1954.
(28/09/2022 - 17:07:12)
(0 lượt xem)
Nội dung: Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam.
(28/09/2022 - 17:04:23)
(0 lượt xem)
Nội dung: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam.
(28/09/2022 - 17:01:50)
(0 lượt xem)
Nội dung: Nghiên cứu cơ sở khoa học hệ thống văn bản ngành giáo dục, đào tạo.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.