Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
(01/03/2024 - 11:06:11)
(23 lượt xem)

Nội dung sách gồm 2 chương: Chương 1: Sắc độ, Màu, Chất; Chương 2: Không gian.

(01/03/2024 - 11:01:34)
(25 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Những nguyên lý và sự thống nhất các yếu tố tạo hình trong bố cục; Chương 2: Điểm, đường nét trong ngôn ngữ tạo hình; Chương 3: Hình dạng và sự biến đổi của hình dạng trong bố cục.

(01/03/2024 - 10:57:04)
(26 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận và tổng quan hình tượng NEAK trong trang trí kiến trúc chùa KhMer tỉnh Trà Vinh; Chương 2: Nghệ thuật tạo hình NEAK trong trang trí kiến trúc chùa KhMer tỉnh Trà Vinh; Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật tạo hình và vận dụng hình tượng NEAK trong sản phẩm ứng dụng hiện đại.

(01/03/2024 - 10:53:46)
(23 lượt xem)

Nội dung sách gồm 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về nghệ thuật khảm và sức khỏe tâm lý; Chương 2: Đặc điểm tiêu biểu và ứng dụng nghệ thuật khảm vào cân bằng sức khỏe tâm lý hiện nay tại TP.HCM.

(01/03/2024 - 10:50:08)
(27 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số khái niệm liên quan đến đề tài; Chương 2: Sự phát triển tranh khắc gỗ hiện đại tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2020; Chương 3: Các xu hướng sáng tác và nhận định chung về tranh khắc gỗ hiện đại tại TP.HCM và Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2020.

(01/03/2024 - 10:44:33)
(23 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Thực trạng ứng dụng của mỹ thuật trong hoạt động trị liệu tại TP. Hồ Chí Minh; Chương 3: Nhận định xu hướng của TLNT và định hướng mới cho người học Mỹ thuật tại TP. HCM hiện nay.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.