Hôm nay, Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Thứ Tư, 25/08/2010 - 21:43:41
(12119 lượt xem)
BAN CỐ VẤN

- TS Trương Phi Đức : Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- PGS. TS Nguyễn Xuân Tiên: Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.