Hôm nay, Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 25/08/2010 - 21:43:41
(14886 lượt xem)
BAN CỐ VẤN

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Phụ trách Trung Tâm

THs. Ngô Việt Hùng - Chủ Tịch Hội Đồng Trường Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Cố vấn Trung tâm

TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu Phó Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Cố vấn Trung tâm

THs. Lê Văn Duẩn - Hiệu Phó Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Cố vấn Trung tâm

Ths. Nguyễn Hồng Dương – Giám đốc Trung tâm

Ts. Phạm Như Linh – Phó giám đốc Trung tâm


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.