Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Ba, 16/04/2024 - 14:55:12
Tuần 95-96

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 96]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15- 4 -2024

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

22- 4 -2024

TK giao diện web (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

17-4-2024

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

24- 4 -2024

TK giao diện web (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

19-4-2024

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

26- 4 -2024

Lớp nghỉ 

MT04, Lầu 6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.