Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 10:05:48
Tuần 97-98

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 97]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 98]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

TK giao diện web (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

TK giao diện web (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

15- 5 -2024

TK giao diện web (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

TK giao diện web (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

17- 5 -2024

TK giao diện web (10)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

TK giao diện web (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.