Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 10:05:03
Tuần 85-86

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

Phim ngắn (5)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

15- 5 -2024

Phim ngắn (3)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

Phim ngắn (6)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

17- 5 -2024

Phim ngắn (4)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

Phim ngắn (7)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.