Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Hai, 27/05/2024 - 08:56:43
Tuần 35-36

    Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

28- 5 -2024

Maya cơ bản  (6)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

04- 6 -2024

Maya cơ bản  (9)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

30- 5 -2024

Maya cơ bản  (7)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

06- 6 -2024

Maya cơ bản  (10)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

01 -6 -2024

Maya cơ bản  (8)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

08 -6 -2024

Maya cơ bản  (11)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.